Illustratörcentrum

Kategorier
Visa län>
Avancerad sök Visa favoriter

Sökresultat:

flygande råtta

Inflammerat blodkärl. Hjärt Lungfonden.

Valross till läromedel "Ordfinnaren" i svenska. BonnierUtbildning.

Illustration till läsebok för lågstadiet (LäsDax). BonnierUtbildning

Lärobok i svenska för elever med olika kulturell och språklig bakgrund. Gleerups.

Idéteckning till artikel om hur olika kvinnor och män reagerar inför en kommande skilsmässa. Svenska Dagbladet

Flamencodansare publiserad i SKTF-tidningen.

Lärobok i svenska för lågstadiet (LäsDax). BonnierUtbildning

Namn på olika muskler till en informationsbroschyr för Reumatikerförbundet.

Bild ur läroboken "Ordfinnaren". Arbetsbok som används för att lära sig hitta ordens betydelse i ett lexikon. BonnierUtbildning.

Bild till en saga om mötet mellan en jord- och en rymdvarelse. Läromedel (LäsDax) i svenska för lågstadiet. BonnierUtbildning.

Bantning med KBT-terapi som metod. Svenska Dagbladet

Bild till lärobok i svenska. BonnierUtbildning

Illustration till krönika om paradiset till Idagsidan på Svenska Dagbladet

Vetenskapliga rön om betydelsen av ost för tandhälsan. Artikel publicerad i Svenska Dagbladet.

Illustration ur läromedel i svenska för lågstadiet "Briljant svenska" Gleerups.

INTERVJUN

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Lou-Lou Pettersson och arbetar sedan 25 år som illustratör inom dagspress, fackpress, information och läromedel. Uppdragen varierar men till stor del arbetar jag med vetenskapliga illustrationer samt bilder till läromedel för grundskolans alla stadier och för gymnasiet.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag har lång erfarenhet från olika slags produktioner och är bra på att hitta visuella lösningar på texter inom många olika områden. Med bl a erfarenhet från att ha arbetat på tecknarredationen på såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet kan jag snabbt komma på idéer och dessutom skriva relevanta bildtexter. Särskilt kunnig är jag inom naturvetenskaplig och medicinsk illustration.

Vad jobbar du med just nu?

För tillfället arbetar jag med läromedel i svenska för grundskolans lågstadium. Det riktar sig till elever med olika kulturell och språklig bakgrund. Det är ett väldigt stimulerande jobb, inte minst därför att det ställer speciella krav: här är det extra viktigt att bilderna underlättar läsförståelsen.

Lou-Lou Pettersson
Rindögatan 38
115 58 Stockholm
Mobil 073 250 68 28
Mail
lou-lou.se
www.azote.se