Sökhjälp

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

Mia Olofsson, för Maktbarometern 2018.

Dela din upplevelse – påverka branschen!

Snart öppnar den stora medlemsenkäten. Under våren 2023 kommer Illustratörcentrum göra en omfattande kartläggning av våra medlemmars förutsättningar. Syftet är att:

- ge dig, som medlem, bättre rådgivning och stöd kring arbetsmarknad, kompetensbehov, företagsutveckling och arvoden.
- bättre förstå och uppmärksamma trender kring arvodesutveckling inom just ditt arbetsområde.
- driva upp de generella arvodesnivåerna inom bild- och formproduktion.
- att påverka beslutsfattare och få insikt i arbetsmarknadsutvecklingen.

Ditt svar är viktigt

Dina svar lägger en viktig grund Illustratörcentrums fortsatta verksamhetsarbete. Ju fler av våra medlemmar som tar sig tid att svara, desto mer verklighetsförankrat och tillförlitligt blir resultatet. En stor svarsfrekvens är av vikt för att vi ska arbeta med rätt saker framåt och utvecklas med våra medlemmar där vi behövs.

Enkät skickas till e-post

Enkäten kommer att skickas ut till din e-post i februari och tar cirka 10 minuter att besvara.

Hör av dig till [email protected] om du inte fått länken till din e-post.

Dina uppgifter är avidentifierade

Svaren är helt avidentifierade och ingen kan se vem som har lämnat de specifika uppgifterna.

Publicerat 25 januari 2023

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer