Rådgivning

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

header-background

Gräskarp

Gräskarp, en av ett antal illustrationer jag tecknade till informationsskyltarna vid den biologiska vattenreningsparken intill Tullgarns slott, uppdragsgivare var Statens Fastighetsverk.

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk

Kreativt område

Illustration

Teknik

Blyerts

Uppdragstyp

Informationsmaterial/Publikationer, Medicinsk/Vetenskaplig illustration
Tio dammar utgör en anläggning för biologisk vattenrening. Avloppsvattnet från samtliga fastigheter i tullgarnsområdet leds orenat till detta dammsystem. Här renas vattnet stegvis genom olika biologiska processer. Det passerar dammar, grusfilter och vattentrappor, därefter rinner det via ett alkärr renat ut i havet. I anläggningen ingår också en kompostanläggning, där den näringsrika skörden från dammområdet tas till vara tillsammans med växtavfall från den övriga slottsparken.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer