Rådgivning

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

header-background

Medlemsenkät – din erfarenhet är viktig!

Nu öppnar den stora medlemsundersökningen. Under våren 2023 gör Illustratörcentrum en omfattande kartläggning av våra medlemmars situation på arbetsmarknaden. 

Vi vill föra dialog med dig om inkomster, arvoden och etablering. Dina svar kommer att hjälpa oss att:

  • Stärka alla våra medlemmar i sin yrkesroll
  • Kartlägga karriärmöjligheter och försörjningsmodeller inom yrkeskåren
  • Föra dialog kring medlemskap och ansökningskriterier
  • Ha underlag för att opinionsbilda och stärka våra villkor
  • Jämföra lokala förutsättningar bättre

Ditt svar är viktigt 

Dina svar lägger en viktig grund för Illustratörcentrums fortsatta arbete. Ju fler av våra medlemmar som tar sig tid att svara, desto mer tillförlitligt och nyanserat blir resultatet. En stor svarsfrekvens är av vikt för att vi ska ha möjlighet arbeta med rätt saker framåt och utvecklas med våra medlemmar – där vi behövs.

Enkäten skickas digitalt

Enkäten skickas ut till din e-post och tar cirka 10-15 minuter att besvara. Kontakta oss om du inte fått länk till enkäten i din e-post på enkat@illustratorcentrum.se

Frågor & Svar

Är enkäten anonym?

Ja, alla svar är helt avidentifierade i enkätsystemet och ingen kan se vem som har lämnat de specifika uppgifterna.

Varför är frågan om min hemkommun obligatorisk?

I vårt arbete stöter vi allt oftare på behovet att presentera statistik för lokala och regionala sammanhang. Med detta underlag kan vi jämföra lokala förutsättningar bättre och kartlägga kreativa kluster i hela landet.

Varför ber ni om mitt SNI-nummer?

Kulturella och kreativa branscher saknar huvudgruppering i det föråldrade systemet för näringsgrensindelning; SNI. Det gör att våra medlemmars verksamheter lätt förbises i det offentliga främjandet såsom näringslivets stöd för landsbygd, export och innovation. För att kunna påverka detta i samtal med viktiga aktörer, ber vi dig därför att dela denna information med oss.

Hur ska jag räkna mina inkomster?

Arbetslivet som visuell kreatör är unikt på flera sätt. För att bättre förstå våra medlemmars olika förutsättningar och utmaningar i arbetslivet, vill vi föra dialog med dig om inkomster, a​​rvoden och etablering. För att täcka in så många olika situationer som möjligt men ändå få fram användbara svar, har vi delat upp inkomstuppgifterna i sju delar:

Fråga 9: Försörjning

Hur försörjde du dig under 2022?

Här vill vi att du anger om du driver företag på heltid eller om du är kombinatör, dvs. kombinerar frilansuppdrag med anställning inom eller utanför bild- och formproduktion eller uppburit stipendier (du behöver inte ta upp IR-ersättning under denna fråga det ingår i fråga 14), alternativt om du inte arbetade hela eller delar av 2022 pga föräldraledighet, sjukskrivning, pension eller arbetslöshet. Flera svar kan anges.

Fråga 10: Fakturering

Om du drev egen verksamhet, hur mycket fakturerade du sammanlagt under 2022 för enbart bild-och formproduktion? Även det du fakturerat via egenanställningsföretag räknas i detta. Ange ex. moms och i närmaste tusental.

För att få fram rimlig arvodesinformation, ber vi dig alltså att särskilt lyfta fram inkomster inom bild-och formproduktion – dvs fakturerade kunduppdrag – och inte räkna in andra inkomster såsom användarrätter, royalties, IR, undervisning osv här. Andra inkomster ingår i fråga 14 och 15. 

Fråga 11: Arvode

Hur räknar du oftast ut ditt arvode?

Uppge hur du räknat majoriteten av året som gått. Vi vet att det kan vara olika från fall till fall, men vi kommer att kunna se trender och mönster i hur läget ser ut idag när alla svarat.

Fråga 12: Timmar

Totalt hur många timmar fakturerade du i din bild-och formverksamhet 2022? Bryt ner varje uppdrag i antal arbetstimmar, och lägg ihop totalsumman timmar från alla uppdrag. Om du inte räknar ut arvode baserat på timmar ber vi dig att ändå försöka göra en uppskattning av antalet timmar du lagt på varje uppdrag. 

Räkna ut hur många timmar du lagt på uppdrag under året, dvs motsvarande den summa du uppgett i fråga 10 ovan.

Fråga 13: Timarvode

Vilket blev ditt genomsnittliga timarvode 2022? Bryt ner varje uppdrag i antal arbetade timmar, delat med arvodet (ex. moms). Slå sen ihop alla timmar och alla arvoden och dela med varandra.

Dela dina arbetade timmar från fråga 12, med den fakturerade summan i fråga 10. Svaret är ditt genomsnittliga timarvode för bild- och formproduktion.

Fråga 14: Andra inkomster

Utöver direkta kunduppdrag, vilka andra bild- och formrelaterade inkomster hade du under 2022? Flera svar kan anges. 

Här kan du uppge alla de andra typer av inkomster du haft under året som inte är direkta kunduppdrag kopplade till produktion av illustration, grafisk form eller animation såsom IR-ersättning, Skapande Skola-uppdrag, kurser, försäljning, undervisning, stipendier och stöd m fl.

Fråga 15: Andel inkomst

Hur många procent av din totala förvärvsinkomst 2022 kom från din bild-och formproduktion? Inkludera dina inkomster från uppdrag, royalties och ev relevanta uppdrag av frilanskaraktär som gått under A-skatt som del av hela din förvärvsinkomst. Ange i skala 0-100%. 

Räkna ihop summan från fråga 10 och lägg till andra inkomster från fråga 14, dela med din totala förvärvsinkomst (anställning, pension, föräldrapenning, sjukpenning osv). 

Vad menar ni med bild- och formproduktion?

För att få fram jämförbara arvodesnivåer, ber vi dig att särskilt lyfta fram inkomster från illustration, animation, grafisk formgivning, webbdesign och liknande direkta uppdrag där du tagit betalt för att enbart producera bild och/eller form. Andra inkomster såsom från användarrätter, royalties, IR, undervisning, kurser och liknande räknas då inte in.

Går det att spara mina egna svar?

När du slutfört enkäten får du en bekräftelse via e-post med en länk där endast du kan se dina svar. Du har tillgång till dina egna svar via länken i 90 dagar eller kan spara ned dem genom att printa till pdf. Detta ger dig möjlighet att jämföra med dina framtida enkätsvar och reflektera över utvecklingen i din bild- och formverksamhet såsom vilka typer av uppdrag som är mest ekonomiskt hållbara framöver.

Hur gör jag om jag inte har fått någon inbjudan till enkäten?

Förutom att kolla om mejlet hamnat i din spambox, kan du säkerställa att din mejladress inte är registrerad som ”opted-out” hos SurveyMonkey, vilket innebär att inget mejl kan skickas till den mejladressen. Du kan själv avblockera det här: https://www.surveymonkey.com/user/email-opt-in/

Vissa filter och brandväggar kan även hindra e-post från att nå inkorgar. Detta kan vara fallet om du inte får SurveyMonkey-mejl. Vi rekommenderar då att du lägger till SurveyMonkeys domäner och IP-adresser till din tillåtna lista (ibland känd som en vitlista/whitelist). Du eller din IT-avdelning kan lägga till avsändardomäner och e-post-IP-adresser till din e-postlista och även e-postklienter. Mer om detta finns här: https://help.surveymonkey.com/en/surveymonkey/account/allow-list/

Jag fastnar på sidan 4 och kommer inte vidare i enkäten!

Kontrollera att du inte fyllt i annat än siffror i någon av frågorna 10, 12 eller 13 på den sidan. Dessa tar nämligen emot enbart siffror. Om du vill uppge något i textform har du möjlighet att skriva det i enkätens sista fråga som en kommentar.

Fick du svar på din fråga?

Om inte, är du välkommen att skriva till enkat@illustratorcentrum.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer