Rådgivning

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

header-background

Uppdaterade arvodesrekommendationer

Organisationen KLYS har gått ut med minimirekommendationer för avtal och arvoden till yrkesverksamma kulturskapare beträffande vissa typer av uppdrag. Rekommendationerna gäller från den 1 januari 2024.

Du finner hela listan med arvodesrekommendationer på KLYS hemsida, här är ett utdrag:

Att ta betalt - KLYS minimirekommendationer
för avtal och arvoden (PDF-broschyr)

Arvodesrekommendationer Komprimerad version (endast med arvodesnivåer, PDF)

"Behovet av vägledning när det gäller arvodering av professionella kulturskapare ökar och efterfrågan är särskilt stor när det gäller kulturskapares deltagande i olika skolprojekt och vid uppdrag inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Rekommendationerna gäller bland annat arvoden för framträdanden vid konferenser och andra arrangemang, för deltagande som expert inom sitt yrkesområde vid sammanträden och möten, till exempel inom ramen för kultursamverkansmodellen, i första hand icke-konstnärliga sådana. Rekommendationerna gäller endast individuella uppdrag.

En individuell förhandling bör alltid ske utifrån uppdragets karaktär och den yrkesverksamma kulturskaparens kunskaper och erfarenheter. Ersättningen/arvodet kan variera beroende på kompetens, marknadsvärde, utrustning samt typ och omfattning av uppdrag. Vid större arrangemang förhandlas ersättning utifrån arrangörens och arrangemangets specifika förutsättningar."

KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. KLYS företräder genom sina 14 medlemsorganisationer cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

Publicerat 7 november 2023

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer