Rådgivning

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

header-background
Mia Olofsson, för Maktbarometern 2018.

Medlemsenkät – din erfarenhet är viktig!

Nu öppnar den stora medlemsundersökningen. Under våren 2023 gör Illustratörcentrum en omfattande kartläggning av våra medlemmars situation på arbetsmarknaden.

Vi vill föra dialog med dig om inkomster, arvoden och etablering. Dina svar kommer att hjälpa oss att:

  • Stärka alla våra medlemmar i sin yrkesroll
  • Kartlägga karriärmöjligheter och försörjningsmodeller inom yrkeskåren
  • Föra dialog kring medlemskap och ansökningskriterier
  • Ha underlag för att opinionsbilda och stärka våra villkor
  • Jämföra lokala förutsättningar bättre

Ditt svar är viktigt

Dina svar lägger en viktig grund för Illustratörcentrums fortsatta arbete. Ju fler av våra medlemmar som tar sig tid att svara, desto mer tillförlitligt och nyanserat blir resultatet. En stor svarsfrekvens är av vikt för att vi ska ha möjlighet arbeta med rätt saker framåt och utvecklas med våra medlemmar - där vi behövs.

Enkäten skickas digitalt

Enkäten skickas ut till din e-post och tar cirka 10-15 minuter att besvara. Kontakta oss om du inte fått länk till enkäten i din e-post på [email protected]

Läs mer och FAQ

Publicerat 25 januari 2023

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer