Rådgivning

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

header-background

Beställarguiden

Håll kontakten och stäm av förväntningarna.

Att vara med när visuell kommunikation skapas är roligt och berikande. Med en struktur för avstämningar, genomtänkt korrektur och en utsedd kontaktperson går samarbetet smidigt.

Här är våra tips för att underlätta ett samarbete:

Avstämningar och tidsplan

Den visuella kreatörens arbetsprocess kan skilja sig beroende på uppdraget. Bestäm datum för möten, avstämningar och presentationstillfällen i början av uppdraget så blir det lättare att hålla tidsplanen och du som beställare får inblick i arbetets utveckling. I samband med avstämningarna är det ett bra tillfälle att ge din respons. Ställ gärna frågor till kreatören – du jobbar med en expert!

Genomtänkt korrektur

Hur ska korrekturrundorna gå till? Korrekturet är det tillfälle då du som beställare har möjlighet att komma med ändringar under arbetets gång. Stäm av med kreatören hur ni bäst samarbetar gällande ändringar. Tänk igenom vad du vill ha ändrat och var tydlig med kreatören. Korrekturrundor utöver dem som har specificerats bör kompenseras enligt timarvode och kan innebära en utökad tidsplan.

Utse en kontaktperson och samla all återkoppling från arbetsgruppen

Om ni är flera i en arbetsgrupp, låt en av er vara kreatörens kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för dialogen med kreatören och samlar all återkoppling och korrektur från alla beslutsfattare från beställarsidan. På så sätt undviker ni missförstånd och onödiga korrekturrundor.

Illustration på två personer som cyklar en tandemcykel.
Illustration: Matilda Hall

Fakta

Läs mer om korrektur.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer